[if IE]>

Registration form

KRUIDENVAKOPLEIDING VOOR MENS EN DIER, SCHOOL FOR DIRECTION

INSCHRIJF- EN VRIJWARINGSFORMULIER

 

Naam

Adres

Postcode

Plaats

Telefoon

E-mailadres

 

Verklaart hierbij: 

o   Deel te nemen aan de hieronder genoemde cursus, die start op de genoemde datum op dit formulier. Gegeven in de Draak, Hoofdstraat 11,  te Eenrum.

o   Na de bevestiging dat de opleiding gaat starten (voldoende deelnemers zijn ingeschreven) het verschuldigde resterende cursusgeld [€777,- incl. BTW - €100 inschrijfgeld= € 677,-]. over te maken of contant te betalen bij de eerste cursusdag.

o   Voldoende bewust te zijn van de mogelijke gevaren die uit het gebruik van wilde planten kunnen voortvloeien en zich bewust te zijn dat wilde planten stoffen kunnen bevatten die de eigen of andermans gezondheid (ernstig) kunnen schaden.

o   Voor de opleidingen: het verschuldigde inschrijfgeld van €100,- kruidenvakopleiding, zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na ondertekening van dit formulier over te maken. En de rest van het cursusgeld VOOR de eerste cursusdag te voldoen, contant of via bank/giro.

o   De betalingen te storten op Postgiro nr. NL65 INGB 000 2727654 van I. I. A. Kropf te Eenrum, onder vermelding van de naam van de cursist, cursus en het jaar wat gevolgd gaat worden.

 

En beseft dat:

o   De cursist geheel voor eigen risico aan deze opleiding deelneemt, of adviezen aan anderen geeft.

o   Inschrijfgelden en het cursusgeld vallen onder de regels van inschrijfgeld (zie inschrijfvoorwaarde), deze kunnen helaas niet worden geretourneerd bij annulering voor de start van de cursus.

o   Bij annulering na start van de cursus/opleiding is het volledige cursusgeld verschuldigd.

o   De cursist zich mede op de hoogte moet houden van veranderende wetgeving rond het gebruik van kruiden in het land van vestiging, alvorens kruidenadviezen te geven.

o   De cursist beseft dat kwalitatief goede kruidenproducten geadviseerd dienen te worden, deze zijn o.a. te verkrijgen via de Kruidenvakopleiding. Andere producten dienen ter kwaliteitscontrole te worden aangeboden aan de directie van de Kruidenvakopleiding.

o   Door omstandigheden de locatie kan veranderen. Door bv. Langdurige ziekte van een docent kan na 3 keer besloten worden de cursus op te schorten naar later, danwel restutie van cursusgeld {via de modus cursusgeld gedeeld door aantal gemiste lessen). Gestreefd zal worden naar vervanging van een docent.

 

Bij onvoldoende deelname en dus annulering van de cursus worden alle betaalde gelden geretourneerd door de Kruidenvakopleiding, daarnaast kan in overleg een andere cursusvorm worden aangeboden.

 

Geeft zich op voor (keuze rondje omcirkelen)

             Het Kruidenboek van Ingrid Kropf [€ 105,- (speciale studentenkorting, alleen na inschrijving) alleen deze  betaling naar rekening 148898106. Dit nummer is alleen voor het kruidenboek.]

Kruidenvakopleiding

             1e cursusjaar, vrijdag eens per 14 dagen, start  7 november 2014 [€777,-]

             3e cursusjaar, donderdag eens per 14 dagen, start op 11 september 2014 [€777,-].

             4e cursusjaar, woensdag eens per 14 dagen, start op 10 september 2014 [€777,-]

 

             Weekendopleiding 2e jaar startweekend 29 & 30 & 31 augustus 2014 [€777,-].

             Weekendopleiding 3e jaar startweekend  in overleg [€777,-].

School4direction

             Sjamanisme; de training van het Noorden, start maandag 22 september [€555,-].

             Rode weg leringen I, in Portugal.  [€777,-].

             Crystal healing I Portugal [€777,-].

             Natural essences mei in Portugal [€777,-].

 

 

AANKRUIZEN WAT JE WILT GAAN DOEN!

 

 

Datum

 

 

 

 

Plaats                                                                                 Handtekening