[if IE]>

Second year herbal medicin

Het tweede jaar van de Kruidenvakopleiding

Om het tweede jaar te kunnen volgen moet je het eerste jaar hebben gevolgd.
Terwijl in het eerste jaar de kruiden centraal stonden, staat het tweede en derde jaar de mens en de kruiden centraal. Wij bespreken per orgaansysteem de bouw of anatomie van de mens en de ziektes die aan dit orgaansysteem zich kunnen voordoen.
Vanuit de werkboeken worden de lessen gegeven, hier staat alle lesstof in. Wel is het makkelijk als je een goede atlas van het menselijk lichaam thuis hebt.
In het tweede jaar wordt per module een orgaansysteem behandeld, naast de anatomie en ziekteleer wordt er gekeken naar de geestelijke achtergrond van ziekten. Daarnaast zal er gekeken worden naar de 4 elementen als verklaringsmodel van ziekten.
Per orgaanstelsel worden nu ook de kruiden besproken. Wederom ruim 40 kruiden worden op dezelfde wijze bekeken als het eerste jaar.
Daarnaast maakt je nu kennis met casussen, oefen patiënten op papier, om de kennis praktisch te gaan oefenen.
Iedere module bestaat uit 1 les anatomie, 1 les ziekteleer, 1 les geestelijke oorzaken van ziekten, 1 les gezonde voeding, 1 les energetisch beeld van het orgaansysteem, via de Chinese visie of via de westerse humoraalpathologie ofwel de vier elementenleer.

Per les worden er dan ook meestal twee kruiden besproken.

De orgaansystemen die aan de orde komen zijn:

    spijsvertering
    hart en bloedvaten
    luchtwegen
    urinewegen
    zenuwstelsel & hormonen
    psychiatrie (verdeeld over alle blokken)
    therapeutische vaardigheid
    bewegingsapparaat
    lymfe, immuunsysteem
    huid (in het eerste jaar)

De cursist gaat dit jaar verder met het praktisch kennis maken met besproken kruiden, door zelf thee te drinken, tinctuur te nemen, of EHBO klachten in directe omgeving te behandelen.
DOELSTELLING

Aan het einde van dit jaar ben je in staat om in je eigen omgeving kruidenadviezen te gaan geven voor lichamelijke klachten.
Het is mogelijk in de lessen een eventueel advies door te spreken.
Bovendien moet je een goed besef ontwikkelen over de grenzen van je verantwoordelijkheid. Klachten mogen alleen worden behandeld als iemand ermee naar de huisarts is geweest, die kan uitsluiten of een ernstige aandoening ten grondslag ligt aan een mogelijk simpele kwaal. Bovendien moet de arts bepalen of de klacht zich leent voor zelfhulp.
THUISWERK

Het tweede jaar wordt daardoor een intensiever jaar dan het eerste jaar, er is meer thuiswerkzaamheid nodig. Te denken valt aan 8 uur per week.
CURSUSDAG

In 2014 start er alleen een Weekendgroep 2e jaar vrijdag, zaterdag en zondag 2014, data zie inschrijfformulier.
STAGELOPEN

Om praktisch aan de gang te gaan met mensen en kruiden is er een stageweekend in juni, die een verplicht karakter heeft voor het examen.
We hebben een weekend in de Kruidenvakopleiding, waarin proefpatiënten worden meegenomen, kruidenwandelingen worden georganiseerd en een kleine markt aanwezig is. Bij de proefpatiënten is supervisie aanwezig, de bedoeling is dat tweede jaars zelf aan de gang gaan met mensen die komen met klachten.
Bovendien verzorgen zij kruidentochten in de omgeving om mensen te laten zien dat kruiden overal groeien.
PORTUGAL

In Portugal kun je een week of weekend komen helpen in de tuin. We hebben in december een week olijfolie, je helpt dan plukken, je krijgt les over alles wat Ingrid weet over Olijfboom, blad, olie etc. En je bent praktisch aan het werk in een mooie omgeving.
In oktober is er de wijnweek, met het druivenplukken, wijnmaken, wijntheorie, praktijk, medische kant van wijn.
In het voorjaar is het onderhoud van de kruidentuin en in de voorzomer het werken met kruiden en hun geneeskracht. Olie maken, zalf maken, etc. De voorkomende werkzaamheden.

Je kunt je melden voor deze weken, via de nieuwsbrief krijg je actuele informatie.