[if IE]>

Third year herbal medicin

DERDE JAAR

De opbouw van het derde jaar is hetzelfde als het tweede jaar en worden de overgebleven orgaansystemen besproken.
De weekendgroep begint vrijdag, zaterdag en zondag 2013, data zie inschrijfformulier (bij voldoende belangstelling).
De dagvariant startdatum is op donderdag 11 september 2014, eens per 14 dagen.


PRAKTIJKDAGEN

De praktijklessen worden dit jaar ingevuld door op elkaar anamneses te oefenen. De nadruk ligt op het doen van consulten en vraaggesprekken.
Bovendien wordt de mogelijkheid geboden tweede jaars te superviseren tijdens het praktijkweekend (op vrijwillige basis).
De cursisten worden dit jaar gestimuleerd zelf aan de slag te gaan met hun kruidenkennis.

Bovendien kun je nu ook stagelopen in de Kruidenwinkel, het snel adviezen geven aan mensen die een kruidenproduct willen aanschaffen. Of adviseren in een langer consult. Dit naast werkzaamheden in de tuin en theehuis. Dit is facultatief, en biedt de mogelijkheid om een kijkje in de keuken van Ingrid te hebben.
DOELSTELLING

Aan het einde van dit jaar ben je klaar om kruidenadviezen te geven aan mensen met een hulpvraag. Bovendien moet je een goed besef hebben ontwikkeld over de grenzen van je verantwoordelijkheid. Klachten mogen alleen worden behandeld als iemand ermee naar de huisarts is geweest, die kan uitsluiten of een ernstige aandoening ten grondslag ligt aan een mogelijk simpele kwaal.
EXAMEN

Tevens is dit het examenjaar.
Het examen bestaat uit een mondeling examen, door het afnemen van een proefconsult. Je krijgt daarna een week om een goed uitgewerkt advies aan de cliƫnt te geven.
Afspraken over de examendagen en lesdagen worden aan het begin van het leerjaar gemaakt.
Daarnaast is er een schriftelijk examen wat even zwaar telt.