[if IE]>

Introduction & Open Days

N.B. De open dag vindt dit jaar plaats op zondag 21 juni 2015 van 11-17 uur.

In 1999 werd de kruidenvakopleiding gestart. Sinds die tijd zijn er veel enthousiaste studenten afgestudeerd. Veel van hen hebben nu een succesvol kruidenbedrijf, of een praktijk. We zijn er dan ook trots op dat er nog steeds evenveel belangstelling is voor deze opleiding. Studenten kunnen zich aansluiten bij beroepsverenigingen, als ze naast deze opleiding ook medische basiskennis volgen, of hebben gevolgd zoals verpleegkundigen.

De leidraad bij de kruidenvakopleiding is het weer in contact brengen met de natuur en alles wat zij ons geeft. De kruiden waar je mee gaat werken groeien grotendeels bij je in de buurt. Bovendien worden de basiswetten van de natuurgeneeskunde onderwezen, naast de medische basisvakken. Bij de opleiding is ook de psychische achtergrond erg belangrijk, naast de westerse en chinese visie op gezondheid en ziekte.
Na de opleiding kun je je vestigen als zelfstandig fytotherapeut, kruidenvrouw of kruidenman. Veel studenten geven workshops en kruidenwandelingen na het afstuderen, of handelen in gedroogde kruiden, en andere kruidenproducten.
Kruidenkennis is mijns inziens de kennis die onze grootouders nog hadden en nu weer hard nodig is in een maatschappij die zich kenmerkt door vele bezwaren.
Voor de kruidenopleiding zijn jaarlijks open dagen, waar je kennis kunt maken met alles wat er in Eenrum gebeurt.

Sinds 2009 is er een Portugese dependance, hier worden de sjamanistische trainingen gegeven.

De kruidenvakopleiding is een perfecte opleiding voor mensen die streven naar meer zelfredzaamheid, zodat ze de gezondheid van zichzelf en naaste familie kunnen ondersteunen. En de kruidenvakopleiding stimuleert actief aan de gang te gaan met de geneeskracht van kruiden. Met Ingrid als stimulerend voorbeeld.
Naast het halen van het diploma, kun je ook als toehoorder de opleiding volgen, helemaal voor je eigen ontwikkeling, zonder dat je iets moet doen waar je geen behoefte aan hebt. De leeftijd is erg varieërend per groep, de jongste was ooit 17 jaar en de oudste deelnemer 70. Zowel mannen als vrouwen volgen deze concrete kruidenopleiding.
Tegenwoordig wordt de gezondheidszorg steeds duurder, en simpele klachten zelf kunnen verhelpen scheelt veel geld. Maar met kruiden is meer mogelijk, ook chronische aandoeningen reageren vaak goed op een behandeling met kruiden.

Juridische status
De laatste tijden circuleren er veel mails over het kruidenverbod.
Voor ons vak maakt het feitelijk niet veel uit. Vanuit beroepsverenigingen is het niet wenselijk dat je zelf je producten aan huis verkoopt. Een arts bv. mag ook geen apotheek voeren, dit om advies en leverantie van een middel onafhankelijk te maken.
Sommige kruiden (Sint Janskruid, Mariadistel) mogen alleen nog verkocht worden in de apotheek. Dus nu sturen we mensen naar de apotheek om de middelen van ons advies aan te schaffen.
Adviseren in kruidengebruik is toegestaan, je kunt je voor beroepsaansprakelijkheid via de beroepsvereniging verzekeren. Ons vak is dus nog niet in gevaar.

Bovendien kun je de kruidenmiddelen bij ons bestellen. We kunnen etherische olie leveren van Volatile, Kruiden van Jacob Hooij e.a. Voor details kun je mij mailen.In Eenrum is een kruidenwinkel, waar studenten met korting middelen kunnen aanschaffen.
Daarnaast komt er een theehuis, een café.

En start het vierde jaar van de kruidenvakopleiding, met zwangerschap, kinderziektes, overgang, iriscopie en praktijkmodule.
En start per september sjamanen scholing in een nieuwe vorm in Eenrum en deels Portugal.

Open Dag

De open dag vindt dit jaar plaats op zondag 21 juni 2015 van 11-17 uur

Het adres van de Kruidenvakopleiding is Hoofdstraat 11, 9967 RJ Eenrum.
Eenrum ligt in Groningen, en is vanaf het centraal station vanuit Groningen met de bus goed te bereiken. De bus stopt bijna voor de deur.