[if IE]>

Fourth year herbal medicin

Op veler verzoek komt er een vierde leerjaar.
In dit jaar is de structuur hetzelfde als het derde jaar, waarin het examen wordt gedaan. Dit is in feite verdieping en nascholing.
In dit jaar zijn er de volgende blokken.
-    zwangerschap
-    menopauze
-    kinderziektes
-    iriscopie
-    praktijk

De toetsen zijn de afsluiting van de modules.
De modules zijn uitgebreider dan de gegeven nascholingen over deze onderwerpen.
De nascholing duurde 1 dag en deze blokken duren 3 dagen incl toets.
De kosten zijn 777 euro voor dit jaar.
De werkboeken zijn bijkomende kosten ca. 20 euro per blok.
Er wordt gewerkt met het Kruidenboek van Ingrid.

Het praktijkblok wordt verspreid over het jaar gegeven.

Dit jaar is alleen toegankelijk voor mensen die de kruidenvakopleiding al hebben gevolgd, al dan niet als toehoorder.

De cursusdag is woensdag. 1 hele dag per 14 dagen.
De cursusdag ziet er als volgt uit: 9.30 tot 12.30 en 13.30 tot 16.30.
Startdatum is 10 september 2014.

Aansluitend kun je een simpele warme maaltijd eten voor je terugrijdt naar huis. Dit valt buiten het cursusgeld.


Dit kun je afrekenen op de dag zelf.