[if IE]>

First year herbal medicin

De kruidenvakopleiding wordt gegeven vanaf 1999 en hebben daarin nu gegoede vorm gevonden.
De vakopleiding bestaat uit 3 jaar van ca. 30 lessen per jaar. Dat houdt in dat je per 14 dagen week één dag les krijgt.

Naast de kruiden die worden besproken wordt er ook uitleg gegeven over de basisregels van de natuurgeneeskunde en de bouw van het menselijke lichaam en ziektes die mensen kunnen krijgen. Een belangrijk onderdeel is de praktijkweek.

Daarnaast besteden we ook aandacht aan het ondersteunen van dieren met kruiden.
Het eerste leerjaar staat de basis centraal en de verdieping volgt in het tweede, derde en eventueel vierde jaar. Het tweede en derde jaar horen bij elkaar en sluiten goed op het eerste jaar aan.
DOELSTELLING

Ik wil mensen graag zelf verantwoordelijkheid leren nemen voor hun gezondheid. Leren dat de natuur onze hulp is om kleine ongemakken te genezen, maar ook ernstiger kwalen kan helpen te voorkomen of te genezen. Natuurlijk moet je daar genoeg voor weten om dit te kunnen toepassen voor jezelf, de omgeving en eventuele patiënten. In drie jaar leg je daar een goede basis voor.
In de vakopleiding kruidengeneeskunst leer je ruim honderd medicinale kruiden kennen. Je leert hoe ze eruit zien, hoe ze smaken en hoe ze werken bij veel voorkomende klachten. Daarnaast leer je het menselijk lichaam kennen. Aan het einde van de cursus ben je in staat kruidenadviezen te geven aan mensen die een hulpvraag hebben.
Door veel met de besproken kruiden bezig te zijn, door zelfstudie en praktisch werk, tuinwerk, krijg je steeds meer inzicht en leer je de geneeskrachtige werking kennen.
In de loop van de opleiding ontwikkelt zich vanzelf de kennis voor kruiden en het menselijke lichaam. En maak je het vak kruidengeneeskunst eigen.

~* mensen weer in contact brengen met de natuur en haar geneeskunst*~
TOELATINGSEISEN

Iedereen die interesse heeft in kruiden en zich wil verdiepen in de natuurlijke geneeskunst. Voor aansluiting bij een beroepsvereniging kan mogelijk een andere vooropleiding worden gevraagd.
DE CURSUS OMGEVING

In Eenrum (kop Groningen) heb ik een oude bruine kroeg aangepast aan het lesgeven voor de kruidenvakopleiding. Daarnaast is er een kruidenwinkeltje, waar kruidenpreparaten en met name kruidenthee te krijgen is. In het theehuis worden de lessen gegeven. Eenrum ligt tegen de rand van de waddenzee aan, met dat prachtige licht. Eenrum zelf kent een camping en overnachtingsmogelijkheden zijn er voldoende in de omgeving.
Achter het theehuis ligt een tuin die wordt veranderd in een kruidentuin met een sprookjesachtige inslag.

De bedoeling is om in een prettig een landelijke sfeer om kennis te maken met de kruiden. Bovenaan de bladzijde zit een knop om een paar foto's te bekijken van de tuin en de cursusruimte zoals die was in Witte Paarden, de plek waar ik gestart ben met de opleiding in 1999.
Bij de cursusruimte komt een kruidentuin. In de pauze of in een stageweek kan worden gekeken naar de kruiden die zijn besproken. De praktijklessen kunnen dan ook gewoon bij in onze eigen cursusruimte worden gedaan.
De ruimte in Eenrum is in een oud bruin café, waar in de oude biljardzaal de cursusruimte is gemaakt. De maximale groepsgrootte is 20 personen..
WAT IS KRUIDENGENEESKUNST?

Kruidengeneeskunst is een hele oude manier om mensen beter te maken. Door de stoffen die in kruiden zitten, de zgn. inhoudsstoffen, weten wij hoe ze geneeskrachtig werken.
Maar de Natuurgeneeskunst is nodig om met kruiden verantwoord te kunnen werken. Kruiden zijn het middel in de natuurgeneeskundige manier van denken om mensen beter te maken. Kruiden kunnen de ziekte symptomen bestrijden,maar wat nog belangrijker is, ze brengen ook psychische veranderingen op gang.Want genezen kan alleen als je van binnenuit geneest, niet alleen de kwaal,maar de hele mens hoop je te genezen.
Kruiden kunnen het lichaam ook reinigen, omdat ze de uitscheidingsorganen stimuleren in hun werking.
Ook kunnen kruiden het weerstandsvermogen verhogen, omdat het zelfgenezend vermogen van het lichaam wordt gestimuleerd.

Dus naast de kennis van de kruiden, hoe die te gebruiken, is het ook belangrijk om ziekteprocessen van de mens te kennen, te weten hoe die verlopen. En hoe de natuurgeneeskunde dit bekijkt, een holistische visie noemt men dat ook wel.
Inzicht in de geestelijke achtergrond van aandoeningen en kennis van de natuurgeneeskundige wetten van genezing zijn daarbij onontbeerlijk.
DE DOCENTE

Ingrid Kropf je kunt meer over haar lezen, via de knop die bovenaan de bladzijde is te vinden.
HET EERSTE JAAR BESCHREVEN

De opleiding wordt gegeven in zogenaamde modules, afgeronde lesblokken, je krijgt er vier per cursusjaar aangeboden.
De modules worden steeds met een oefentoets afgesloten, voor zelfstudie. Aan het einde van het jaar krijg je een toets over de modules.
Alle toetsen en opdrachten voldoende (+) geven toegang tot het examen.
Ook opdrachten, zoals een verslag over het gebruiken van een kruid, voor een klacht die je zelf hebt, komen in dit jaar voor.
Er worden overigens geen cijfers gegeven, maar + of - (++, +/-), omdat dit voldoende is om een beoordeling te geven.
Het eerste jaar is het kennismakingsjaar met de kruiden. We leggen een stevige basis in het omgaan en herkennen van geneeskrachtige kruiden.
Het is een afgerond jaar, wat ook los gevolgd kan worden.Ook is het mogelijk na dit jaar een (paar) jaar te stoppen en later weer door te gaan.

Dit jaar worden er ruim 40 kruiden besproken. We kijken naar de achtergronden van de Nederlandse naam en de Latijnse naam. De hele cursus werken wij vanuit de Nederlandse naam, omdat de meeste mensen die al kennen en omdat we juist dichter bij de natuur willen komen en niet mensen willen vervreemden van planten door Latijnse namen te gebruiken.
Toch is het belangrijk ook de Latijnse naam te kennen, omdat de aanschaf van planten en het bestuderen van boeken vragen om de Latijnse naam van een plant.
De Latijnse en Nederlandse naam leiden ons via de geschiedenis van een kruid naar welk type mens dit kruid het beste kan gebruiken. Als je het kloppende kruid geeft aan een bepaald type mens werkt het veel beter, dan wanneer je alleen naar de medische werking van een kruid kijkt.
Natuurlijk wordt de geneeskrachtige werking van het kruid uitgebreid bekeken, net als hoe je een kruid kan herkennen en gebruiken.
Daarbij hoort ook het leren begrijpen van inhoudsstoffen van kruiden, dit zijn de chemisch werkzame deeltjes waarvan bekend is hoe zij op mens en dier werken en theoretisch verklaren waarom een geneeskrachtig kruid geneeskrachtig is.
Het gebruik van de kruiden in thee, tinctuur, zalf, olie komt uitgebreid aan de orde in de opleiding. Het verwerken wordt ook praktisch geoefend in de praktijkweek in mei. In deze week gaan we ook bezig met het praktisch herkennen van een kruid.
Ook bekijken we een klein stukje van de opbouw van het plantenrijk, waardoor je makkelijker de planten in de vrije natuur kunt herkennen. Plantenfamilies herkennen is een vast onderdeel in de modules.

EHBO, de huisapotheek, bloedreiniging, vasten, de vier elementen, voorjaarskruiden, kinderziektes, dieren klachten, onderwerpen die uit de groep komen, het zijn allemaal dingen die worden besproken in het eerste jaar. Bovendien wordt er in het vierde blok een module gegeven zoals die in het2e en 3e jaar wordt gegeven.         
Daarnaast worden er tips gegeven hoe je het kruid voor dieren kunt gebruiken.

Een steeds belangrijker onderdeel in onze cursus zijn de vier elementen en hun toepassingen. Van ieder kruid wordt ook besproken welke aard het kruid heeft volgens Dodoneus, in de loop van de vakopleiding wordt hier steeds meer mee gewerkt.
Omdat voor het adviseren van kruiden aan mensen meer nodig is dan alleen kennis van kruiden, wordt er in het eerste jaar een begin gemaakt met de natuurgeneeskundige basisprincipes van genezen.

PRAKTIJKLESSEN

In het eerste jaar is er een praktijkweek. Hierin leer je praktisch te werken met de kruiden, de tuin, met kompressen etc. Dit zijn leuke leerzame lessen die worden gehouden in en rond het cursusgebouw in Eenrum.
TOETSEN

Na ieder lesblok van ongeveer 5-6 lessen volgt een zelftoets, die per email krijgt..Dit is een hulpmiddel om te kijken of je de stof begrijpt. De toets wordt niet beoordeeld, De Eindtoets wordt wel beoordeeld en een voldoende beoordeling is nodig om in het derde jaar examen te kunnen doen.
Daarnaast is een 80% aanwezigheid nodig om het examen te kunnen doen.

Het is mogelijk om geen toetsen te doen en toch alle lessen te volgen. Je krijgt dan aan het einde van de 3 jaar geen diploma, maar een certificaat. Maar je kunt wel alle leerjaren volgen. En je hebt toch toegang (indien gewenst) tot de sjamanistische trainingen.
THEE
Voor de les is er altijd kruidenthee. Sommige kruiden kunnen beter niet tijdens zwangerschap worden ingenomen of in combinatie met medicijnen. Het beste kun je even bij de docent melden als een van beiden bij jou van toepassing is. Enkele theeën zou je dan mogelijk beter niet of weinig van kunnen nemen. De kosten van een kopje thee zijn 50 cent.
THUISWERK

Naast de contactochtend is er huiswerk te maken. Van de eerste jaars cursist wordt gevraagd de lesstof te verwerken, de hoeveelheid tijd die hieraan besteed wordt is per persoon verschillend.
Daarnaast is het leren voor de toetsen, tijd die besteed moet worden aan de vakopleiding.
Door de hele cursus heen staat ervaring opdoen met kruiden centraal. Alleen door het zelf thuis te doen maak je je het kruidenvak eigen.In elke les is er ruimte om vragen te stellen.
In de winter is het niet mogelijk alle kruiden te zien die besproken worden tijdens de les. Die kun je dan tijdens de praktijkweek zien in mei.
WERKBOEK EN KRUIDENBOEK

In de lessen wordt gewerkt met werkboeken, die verplicht zijn.En in de lessen te koop zijn.

Daarnaast is het 'kruidenboek van Ingrid Kropf' verplicht gedurende de opleiding. In dit ca. 1000 bladzijde dikke boek staan de kruiden beschreven die worden besproken in de opleiding en meer. De kosten van dit boek zijn € 130,-. Dit boek is ook los te kopen, zonder de opleiding te volgen. Je kunt dit bekijken op de website kruidenboek.nl, een knop bovenaan de bladzijde leid je hiernaar toe.
CURSUSDAG

In 2014 starten we op de zaterdag  12 september 2015, van 9.30 -12.30 uur en 13.30-16.30 uur. Eens per 14 dagen.
In principe blijft zaterdag de volgende drie (facultatief 4) jaren de cursusdag.
Mocht de groep kleiner worden dan 8 personen kan een groep niet starten en kijk ik naar andere oplossing zoals modules samenvoegen. Dit wordt bijtijds aangegeven.
DAGINDELING

Zaterdag, 2 dagdelen, de tijden ; half 10- half 1,half 2 tot half 5.

Toetsing

Na elke module krijg je een zelftoets per mail. Dit is de oefening voor de eindtoets aan het einde van het jaar.
KOSTEN
Dit jaar (2015-2016) is het cursusgeld vastgesteld op €777,- (inclusief BTW). Het inschrijfgeld is €100,- en wordt in mindering gebracht op het cursusgeld.
Daarnaast zijn er de kosten van vier werkboeken per leerjaar, deze kosten circa €20,- per stuk. Zij kunnen uitsluitend worden betaald aan het begin van een nieuwe module.
De kosten van het Kruidenboek van Ingrid €130,- [neem voor aanschaffen contact op met Ingrid, om te zien of je voor de studentenprijs dit boek kunt aanschaffen met korting].
Thee wordt iedere les aangeboden voor 50 cent, koffie voor 1 euro..
In het derde jaar is het eindexamen, de kosten hiervan zijn €75,-.
INSCHRIJVING
Je schrijft je per jaar in.
Zodra er 8 inschrijvingen zijn (incl. Inschrijfgeld) wordt een bevestiging gestuurd, dat we starten. En dient het resterende cursusgeld te worden overgemaakt.
Wil je je inschrijven voor de vakopleiding, dan kan dat door het inschrijf- en vrijwaringsformulier in te sturen en het inschrijfgeld van €100,- over te maken op gironummer NL 65 INGB 000 2727654 t.n.v. I. Kropf te Eenrum.

De rest van het cursusbedrag betaal je dan VOOR de eerste cursusdag, na de mededeling dat er voldoende inschrijvingen zijn om te starten.Dit kan via overmaken, of contant aan huis, NA OVERLEG.

De datum van binnenkomst van het inschrijfgeld is bepalend voor plaatsing in de cursus.
Inschrijving is pas definitief na ontvangen van het inschrijfgeld.
Ook voor het tweede en derde jaar moet worden ingeschreven,in verband met het definitief doorgaan van de cursusdag is het van belang dit zo spoedig mogelijk te doen.

NB.
Bij onvoldoende inschrijvingen (minder dan 8 personen) kun je niet starten in de cursusdag van je keuze. Wij doen er alles aan om je dan een andere cursusvorm aan te bieden (modulair instromen).

Als dat niet lukt, dan wordt je op een wachtlijst geplaatsten ben je het volgende jaar (een van de) eerste.

In het geval dat dit in een hoger jaar zou gebeuren, dan wordt gekeken naar het samenvoegen van klassen 2 en 3 en verandert de cursusdag. 

Nogmaals, dit gebeurd uitsluitend voor de start van het cursusjaar.
BETALINGSVOORWAARDEN

Bij annuleren voor de cursus wordt het inschrijfgeld in rekening gebracht.
Eenmaal gestart met de cursus, dan ben je verplicht het totale cursusgeld te betalen.
In dringende gevallen is het mogelijk NA OVERLEG in termijnen te betalen, hiervoor moeten overschrijfkaarten van de bank of giro worden afgegeven goed voor € 800,- verspreid over maanden, maar voor april dient de hele opleiding betaald te zijn.

Lees het inschrijfformulier goed door, hierin staan de aanvullende vrijwaringsvoorwaarden.