[if IE]>

Inschrijfformulier

Onderstaand formulier kunt u uitprinten en ingevuld retourneren: Inschrijfformulier.pdf

KRUIDENVAKOPLEIDING VOOR MENS EN DIER / SCHOOL FOR DIRECTION

INSCHRIJF- EN VRIJWARINGSFORMULIER

 

Naam: 

Adres:

Postcode:

Plaats:

Telefoon:

E-mailadres:

 

Verklaart hierbij:

o   Deel te nemen aan de hieronder genoemde cursus, die start op de genoemde datum op dit formulier. Gegeven op de aangegeven manier of cursusplaats.

o   Na de bevestiging dat de opleiding gaat starten (voldoende deelnemers zijn ingeschreven) het verschuldigde resterende cursusgeld [€999,- incl. BTW - €100 inschrijfgeld= € 899,-]. over te maken voor de eerste cursusdag.

o   Voldoende bewust te zijn van de mogelijke gevaren die uit het gebruik van wilde planten kunnen voortvloeien en zich bewust te zijn dat wilde planten stoffen kunnen bevatten die de eigen of andermans gezondheid (ernstig) kunnen schaden.

Voor de opleidingen: het verschuldigde inschrijfgeld van €100,- kruidenvakopleiding, zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na ondertekening van dit formulier over te maken. En de rest van het cursusgeld VOOR de eerste cursusdag te voldoen via bank.

De betalingen te storten op Postgiro nr. NL65 INGB 000 2727654 van I. I. A. Kropf te Eenrum, onder vermelding van de naam van de cursist, cursus en het jaar wat gevolgd gaat worden.

En beseft dat:

o   De cursist geheel voor eigen risico aan deze opleiding deelneemt, of adviezen aan anderen geeft, of toepast op zichzelf.

o   Inschrijfgelden en het cursusgeld vallen onder de regels van inschrijfgeld (zie inschrijfvoorwaarde), deze kunnen helaas niet worden geretourneerd bij annulering voor de start van de cursus.

o   Bij annulering na start van de cursus/opleiding is het volledige cursusgeld verschuldigd.

o   De cursist zich mede op de hoogte moet houden van veranderende wetgeving rond het gebruik van kruiden in het land van vestiging, alvorens kruidenadviezen te geven.

o   Dat kwalitatief goede kruidenproducten geadviseerd dienen te worden, deze zijn o.a. te verkrijgen via de Kruidenvakopleiding. Andere producten dienen ter kwaliteitscontrole te worden aangeboden aan de directie van de Kruidenvakopleiding (I.Kropf in deze).

o   Door omstandigheden [indien van toepassing] de locatie kan veranderen. Door bv. Langdurige ziekte van een docent kan na 3 keer besloten worden de cursus op te schorten naar later, dan wel restitutie van cursusgeld {via de modus cursusgeld gedeeld door aantal gemiste lessen). [dit naar inzicht van de opleiding]. Gestreefd zal worden naar vervanging van een docent.

o   De student beseft dat hij/zij zich inschrijft voor een lesjaar, niet voor 30 dagdelen, maar voor de tijd die nodig is om lesstof te behandelen, naar inzicht van de docent.

o   Bij onvoldoende deelname en dus annulering van de cursus worden alle betaalde gelden geretourneerd door de Kruidenvakopleiding, daarnaast kan in overleg een andere cursusvorm worden aangeboden.

 

Geeft zich op voor (AANKRUISEN WAT JE WILT GAAN DOEN)

 

o  Het Kruidenboek van Ingrid Kropf à € 130,- (speciale 1e jaars studentenkorting) alleen deze  betaling naar rekening NL11 INGB 000 3406947. Dit nummer is alleen voor het kruidenboek.)

o    

o   Kruidenvakopleiding

·                    1e cursusjaar, in Bakhuizen op dinsdagmorgen vanaf 9 uur 30. Startdatum .. september 2019. Gegeven door Elly van der Wal. Kosten [€999,-]

·                    1e cursusjaar in Portugal, gegeven in maart 2020. Startdatum wordt nog nader bekend gemaakt. Gegeven door Ingrid Kropf. Kosten [€999,-]

·                    3e cursusjaar, in Bakhuizen op donderdagmorgen vanaf 9 uur 30.

Startdatum … september 2019.

 

    2e cursusjaar,gegeven in mei 2020 in Portugal. Gegeven door Ingrid Kropf. Preciese startdatum wordt nog bekend gemaakt. Kosten [€999,-] excl overnachten en voeding. Bovendien start begin 2020 ook een groepje, interesse? neem contact op.

o    

3e cursusjaar, juni 2020 gegeven in Portugal, door Ingrid Kropf-ten Voorde. Startdatum wordt later bekend gemaakt. Kosten [€999,-] excl overnachten en voeding.

 

 

o  Rode weg leringen, in Portugal.  [€777,-] startdatum in overleg.

o  Crystal healing I Portugal  [€777,-] startdatum in overleg

o  Natural essences in Portugal [€777,-]. Startdatum in overleg.

 

4e cursusjaar in september 2020 in Portugal. Gegeven door Ingrid Kropf-ten Voorde. Precieze startdatum wordt nog bekend gemaakt. Kosten [€999,-] excl overnachten en voeding.

 

Dierenjaar start in oktober 2020 in Portugal. Gegeven door Ingrid Kropf-ten Voorde. Precieze startdatum wordt nog bekend gemaakt. Kosten [€999,-] excl. overnachten en voeding.

 

   AANKRUISEN WAT JE WILT GAAN DOEN!

 

 

o   Datum

 

o   Plaats                                           Handtekening

 

 

 

o   Mailen in .doc  & pdf ondertekent naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

www.dedraak.eu   www.kruidenvakopleiding.nl                 www.kruidenboek.nl