[if IE]>

Derde jaar kruidenvakopleiding

DERDE JAAR

De opbouw van het derde jaar is hetzelfde als het tweede jaar en worden de overgebleven orgaansystemen besproken.
De weekendgroep begint vrijdag, zaterdag en zondag, start 8, 9 en 10 september 2017 bij voldoende belangstelling.
De dagvariant startdatum is op zaterdag 2 september 2017, eens per 14 dagen.


PRAKTIJKDAGEN

De praktijklessen worden dit jaar ingevuld door op elkaar anamneses te oefenen. De nadruk ligt op het doen van consulten en vraaggesprekken.
Bovendien wordt de mogelijkheid geboden tweede jaars te superviseren tijdens het praktijkweekend (op vrijwillige basis).
De cursisten worden dit jaar gestimuleerd zelf aan de slag te gaan met hun kruidenkennis.

DOELSTELLING

Aan het einde van dit jaar ben je klaar om kruidenadviezen te geven aan mensen met een hulpvraag. Bovendien moet je een goed besef hebben ontwikkeld over de grenzen van je verantwoordelijkheid. Klachten mogen alleen worden behandeld als iemand ermee naar de huisarts is geweest, die kan uitsluiten of een ernstige aandoening ten grondslag ligt aan een mogelijk simpele kwaal.


EXAMEN

Tevens is dit het examenjaar voor de driejarige opleiding, ook is het mogelijk dit te verhogen naar de vierjarige opleiding. Door het volgen van het 4e jaar, of van het dierenjaar.
Het examen bestaat uit een schriftelijk examen,

Een verzwaard examen, het mondeling, door het afnemen van een proefconsult, is nodig om lid te worden van het Kruidengilde in oprichting. Zonder mondeling examen, alleen het schriftelijk, is de opleiding afgerond.

Het mondelinge examen;
Na het afnemen van een anamnese krijg je een week om een goed uitgewerkt advies aan de cliënt te geven.


Afspraken over de examendagen en lesdagen worden aan het begin van het leerjaar gemaakt.


De kosten van het schriftelijke examen is 100 euro.

De kosten van het mondelinge examen is 100 euro.